Ücretsiz Kargo
  • NOTION Süt Otu Tohumu Italian Ryegrass REİS 25 KG

Ryegrass Otu Tohumu - Lolium Multiflorum - Süt Otu - Italian Ryegrass Yem Bitkisi 

Ryegrass - Lolium Multiflorum -  Süt Otu

- Ryegrass olarak da bilinen Lolium Multiflorum, geniş yapraklı , çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.
- Özellikle süt verimini arttırdığından dolayı çiftçiler tarafından süt otu olarak adlandırılmıştır. 
- Enerji ve protein değeri çok yüksek olan  Ryegrass yeşil ot olarak yedirildiği gibi  kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.

Ryegrass Otunun Özellikleri ve Tarımı

Geniş yapraklı ve çok lezzetli tek yıllık bir yem bitkisi olan sütotu inek, koyun, keçi ve at gibi hayvanlara yedirilebilir. Genellikle yeşil ot olarak yedirilen sütotu, kuru ot olarak veya silajı yapılarak değerlendirilir.

SONBAHAR EKİMİ : Ege ve Akdeniz bölgelerinde Ağustos sonundan Ocak sonuna kadar, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Ağustos 15'den Kasım sonlarına kadar, iç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Ağustos, 15'den Ekim ayı sonlarına kadar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ağustos sonundan Kasım sonuna kadar ekim yapılabilir.

 İLKBAHAR EKİMİ : Aşırı soğuk ve yoğun kar düşen bölgelerimizde karlar eridikten sonra erkenci ilkbahar ekimi yapılır kış gelip, kar yağışı başlayana kadar mütemadiyen her 20 günde bir biçim alınır.

TOHUM YATAĞI: Düz tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

TOHUM MİKTARA: 5 kg/Dekar

SIRA ARALIGl: Serpme veya 10-17,5 cm sıra aralıklı olmalıdır.

EKİM DERİNLİĞİ: 1,5-2 cm

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum yatağına 15 kg/da 20-20-0 (NPK), ilk çıkıştan 15 gün sonra 20 kg/da A.ni. (%33) uygulanır. Ekim - Kasım aylarında don görülen bölgelerde çıkıştan sonra gübre tavsiye edilmez. Her biçimden sonra 15-20 kg/da A. ni. (%33) ile gübreleme yapılmalıdır .Gübreleme biçimden hemen sonra, otların toplanmasını takiben yapılmalıdır. Gübre uygulandığı zaman yaprakların kuru olmasına dikkat edilmelidir. Ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulandığında daha yüksek verim alınır. Yoğun hayvan gübresi uygulanan tarlalarda Caramba ya az miktarda veya hiç kimyasal gübre kullanılmaz. Kimyasa gübre uygulanan tarlalara 10 gün geçmeden hayvan bırakılmaz ve biçerek hayvana yedirilmez. Çünkü gübre erise bile bitkinin özsuyuna geçtiğinden 10 gün geçmeden bitki özsuyundaki gübreyi harcayamaz.. Aksi taktirde gübre zehirlenmesinden hayvanlar ölebilir. 10 günlük süre sonunda otlatmada ve biçimde herhangi bir tehlike yoktur.

SULAMA: Sonbaharda yağışlı aylarda yağışlar takip edilerek ekildiğinde bitkinin çimlenmesi ve gelişmesi için mevsimsel yağış yeterlidir. Genellikle tohumlar Ekimden bir hafta sonra çimlenir. Yağışın olmadığı aylarda ekildiğinde çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarda ancak sıklıkla sulama yapmak gereklidir. Bitkinin köklenmesinden sonra ise sulama buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm'dir. (=30.000 It/da)

YABANCI OT KONTROLÜ: Gerekli olan hallerde bitkinin 4. yaprak aşaması ve sonrasında 2,4-D, MCPA veya MCPP gibi yabancı ot öldürücü ilaçlar, geniş yapraklı otlara karşı uygulanabilir.

OT ÜRETİMİ ve VERİMİ: Reygrass otu 6-32°C arasında her ısıda gelişmektedir. Donlara karşı dayanıklıdır. En ideal gelişme ısısı 18-24°C arasındadır. Bu sıcaklık aralığında ekildiğinde 35 günde ilk biçime ulaşmaktadır. Hava sıcaklığının normal olduğu aylarda düzenli olarak her 20 günde bir biçime gelmektedir. Ekim zamanına bağlı olarak, iklim koşullarının ve uygulanan bakımın iyi olması şartı ile SÜOTU   bölgelerimize göre kuru - sulu arazilerde yılda Dekara 2-3 ton kuru ot, 10-20 ton yeşil ot alınmaktadır. Biçim, bitki boyu yüksekliği 30-40 cm arasında iken yapılmalıdır. Sindiriminin kolay olması nedeniyle yetişkin bir ineğin günde 150 kg SÜTOTU  yemesi mümkündür. Kolay sindirilme özelliği sayesinde süt veriminde kesin artış sağlar: Ayrıca taşıdığı yüksek besin değerleri ve kuru madde oranının yüksek olması nedeniyle besi hayvanlarında diğer yeşil yem bitkilerinde olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne yol açmadığı gibi yüksek, besi artışı sağlar. Hayvanların tüylerinde parlaklık meydana getirir. Dışkıda olumsuz bir değişime yol açmaz.

BİÇİM YÜKSEKLİĞİ: Toprak seviyesinden 6 cm yukarıdan biçilmelidir. Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makineleri ve otsilaj makineleriyle biçim yapılabilmektedir. Büyükbaş hayvanlar için öncelikle biçmek, koyun ve keçi için otlatmak daha uygundur. Otlatma 25-30 cm arasında yaptırılmaktadır. 8 cm'den daha derin otlatmalardan kaçınılmalıdır.

 

Ryegrass Otunun Besin Değerleri

 

Kuru Madde/ Kg

/ Enerji

/Ham Protein

Yonca Silajı

385

685

168

Ryegrass

450

900

192

Mısır Silajı

320

904

88

 

 

 

 

 

Ca

P

Mg

K

Na

Yonca Silajı

15,1

2,7

2,8

23,0

1,2

Ryegrass

5,3

3,8

2,2

32,2

2,8

Mısır Silajı

2,0

2,2

1,3

15,0

0,1

Kuru Madde (İhtiyaç/Kg)

4,5

3,5

2,5

 

Ryegrass OTU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ryegrass OTUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ryegrass otu, hızlı gelişen yıl içerisinde çok sayıda biçim verebilen tek yıllık uzun boylu bir buğdaygil yem bitkisidir. Kışları ılıman geçen bölgelerde tek yıllık baklagil ve buğdaygil yem bitkileri ile karışım halinde yetiştirilir. Karışımdan elde edilen ot otlatılabileceği gibi biçilerek de değerlendirilebilir. Bitki bol yaprak oluşturur ve yapraklar parlak koyu yeşil renklidir. Hızlı gelişmesi, bol ot elde edilebilmesi, sulu şartlarda gübreye olumlu sonuçlar vermesi, tek yıllık olması ve ekim nöbetine girebilmesi gibi özellikleri ile öne çıkan bir buğdaygil yem bitkisidir. Ilıman iklim koşullarına kolay adapte olduğundan ülkemizin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetiştirilmektedir. Besin madde kompozisyonu, enerji değeri yüksektir ve hayvanlar tarafından kolay hazmedilir. Hayvanların ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilir. Lezzetli olması sebebiyle sevilerek ve iştahla tüketilir. Yetişkin bir hayvan tarafından günde 150 kg’a kadar tüketebilir. Besi danaları, ham düveler ve laktasyondaki ineklerin beslenmesinde kullanımı çok uygundur. Diğer yeşil otlarda olduğu gibi kondisyon düşüklüğüne sebep olmaz. Bol yapraklı ve çok lezzetli tek yıllık yem bitkisi olan Ryegrass küçükbaş hayvanların da severek yedikleri bir buğdaygil yem bitkisidir. Çimlenme gücü yüksek sertifikalı bir çeşittir.

Ryegrass OTUNUN BAŞKA İSMİ VAR MIDIR?

Bilimsel kaynaklarda tek yıllık çim olarak geçmektedir. İtalyan çimi olarak ta bilinir. Lolium italicum veLolium multiflorum olmak üzere iki farklı Latince ismi vardır.

Ryegrass OTUNU EKECEĞİM ARAZİNİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALIDIR?

Ryegrass çok değişik toprak tiplerine uyum gösterir. Verimli, drenajı iyi, organik maddece zengin ve nemli topraklarda çok iyi yetişir. pH değeri 6-7 arasında olan topraklarda hızlı gelişir. Bitki besin elementlerince fakir, kıraç arazilerde gelişimi zayıftır. Toprak tuzluluğuna karşı toleranslıdır. Kireçli ve kumlu topraklarda gerekli gübre ile takviye etmek kaydıyla ürün vermektedir.

Ryegrass EKİMİ ÖNCESİ TOPRAK HAZIRLIĞI NASIL YAPILMALIDIR?

Buğday ekimi için yapılan toprak hazırlığı reygrass için de uygundur. Ekim öncesi toprak çok iyi işlenmeli ve ekime hazırlanmalıdır. Tarla çok iyi tesviye edilmelidir. Ekimden önce ve sonra toprak merdane veya silindir ile iyice sıkıştırılmalıdır ve düz olmalıdır.

Ryegrass OTU HANGİ SICAKLIK ARALIĞINDA İYİ GELİŞİR?

Ryegrass yetişme sıcaklığı 6-7°C’den başlar 30-33°C’ye kadar devam eder. En ideal gelişme sıcaklığı ise 20-25°C'dir. Yazların sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde Hazirandan itibaren gelişimi yavaşlamaktadır.

Ryegrass OTU NE ZAMAN EKİLİR?

Özetle ılıman olan bölgelerde sonbaharda ekilir. Kışı sert geçen bölgelerde ilkbaharda ekilir. Serin ve bol yağışlı bölgelerde ilkbahar ekiminin mümkün olduğunca erken yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile ekim zamanı Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde Eylül-Ekim ayları, Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde Ağustos sonu Eylül başı ya da Mart-Nisan aylarıdır. Yani kışı sert geçen bölgelerde erken ilkbaharda veya kışa güçlü girmesi için yaz sonunda ekilir. Kış soğuklarının erken gelmediği Ege, Akdeniz, Marmara ve geçit bölgelerinde sonbaharda ekilmesinde yarar vardır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerimizde ilkbaharda yapılan ekimlerde, erken gelen yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklıklar Ryegrassın erken başaklanmasına ve düşük ot verimine sebep olabilir.

Ryegrass OTU NASIL EKİLİR?

Ekim, ekme makinası ile (mibzer) veya elle yapılabilir. Sıra arası ekim mesafesi 10-20 cm arasıdır.

 Ryegrass OTUNU EKERKEN NE KADAR TOHUM KULLANMALIYIM?

Mibzerle ekim yapılacaksa dönüme 4 kg tohum kullanılır. Elle serpme ekimde dönüme 5-6 kg civarı tohum atılır. Tohumluk olarak iyi, kaliteli, olgunlaşmış ve yeni tohumlar kullanılmalıdır. Buğday eken mibzerler ile rahat bir şekilde ekilir.

EŞ Ryegrass OTUNUN EKİM DERİNLİĞİ NE KADAR OLMALIDIR?

İdeal ekim derinliği 1-2 cm’dir. Ekim için toprak hazırlığının çok iyi yapılması gerekmektedir. Ekimden sonra tohum yatağı merdane ile muhakkak iyice bastırılmalı ve sıkıştırılmalıdır.

Ryegrass TARIMINDA GÜBRE NASIL KULLANILIR?

Gübreleme reygrass otunun verimini ve ot kalitesini çok artırır. Ekimle birlikte dönüme yaklaşık 5 kg saf azot verilmelidir. Üst gübre olarak ise kardeşlenme döneminde dönüme en az 5 kg saf azot verilmelidir. Ayrıca her biçimden sonra dönüme en az 5 kg saf azot ile gübrelemeye devam edilmelidir. İmkân varsa ekimden önce tarlaya hayvan gübresi uygulanması çok faydalıdır. Yetiştirme dönemi boyunca 25-30 kg arasında saf azotu rahatlıkla kullanabilmektedir. Gübreleri toprak analizi sonuçlarına göre kullanmak doğru olur. Kullanılacak gübrelerle örneklemek gerekirse; ekimden önce tabana tohum yatağına 20-25kg/da 20.20.0 ya da 30-35kg/da 15.15.15 ya da 25-30 kg/da 18.46 kompoze gübreleri verilebilir. Üst gübre olarak ise kardeşlenme döneminde dekara 25-30 kg %21 AS gübresi veya 20-25 kg %26 CAN gübresi veya 15-20 %33 AN gübresi veya 10-15 kg ÜRE atılabilir. Her biçimden sonra ise 10-15 kg üre veya 25-30 kg %21 AS gübresi kullanılmalı ve ardından hemen sulanmalıdır.

RyegrassI NASIL SULAMALIYIM?

Çimlenme, ilk çıkış ve fide aşamalarında topraktaki nemin korunması için ekimi takip eden 2-3 hafta içerisinde az miktarda ancak süreklilik arz edecek şekilde sulanır. Genellikle tohumlar ekimden bir hafta sonra çimlenirler. Bitkinin kökünü geliştirmesinden sonra sulamaya toprağın ve bitkinin ihtiyacına göre ve buharlaşma oranına bağlı olarak karar verilir. Özellikle yağmur yağmayan dönemlerde ve yaz aylarında her biçimden sonra mutlaka sulanmalıdır. Yağmurlama sulama veya salma sulama yapılabilir. Köklerinin boyları 1 metreye kadar uzayabilmektedir.

Ryegrass İÇİN YABANCI OT KONTROLÜ YAPMALI MIYIM?

Gerekli olan durumlarda reygrassın erken döneminde olmak kaydıyla geniş yapraklı yabancı otların yoğun ve 3-4 yapraklı olduğu dönemde 2,4-D Amin gibi geniş yapraklı yabancı ot öldürücü ilaçlar kullanılabilir.

Ryegrass OTU NASIL BİÇİLİR?

Orak veya tırpan ile biçilmesi mümkündür. Gelişmiş işletmelerde ise çayır biçme makinaları ile biçim yapılabilmektedir. Biçimden sonra yeniden gelişmesi hızlıdır.

Ryegrass OTU NE ZAMAN BİÇİLİR?

İdeal biçim zamanı çiçeklenme başlangıcıdır. Başaktaki tanelerin süt olum dönemine kadar biçilebilir. Yüksek kaliteli kuru ot elde etmek için genellikle tozlanma devresinde yapılacak biçim en uygundur. 6-7 cm yükseklikten biçilmelidir. İdeal sıcaklık aralığında ekildiğinde 25-35 günde ilk biçime ulaşmaktadır. İlk biçimden sonra yetişme şartlarına göre (sıcaklık ve sulama) 20-40 gün arasında tekrar biçim yüksekliğine ulaşır. İklim koşullarının ve uygulanan bakım yöntemlerinin iyi olması şartıyla bölgelere göre değişmek kaydıyla yılda 3–7 biçim alınır. Kuru tarım yapılan bölgelerde en az bir biçim alınır, bu sayı duruma göre (yağmur vs) en fazla 2 veya 3 olabilir. Biçim zamanı bölgeden bölgeye ve yapılan uygulamalara göre değişmekle birlikte bitki boyu 35-40 santimetre olduğu dönemde başlayabilir 100-130 santimetre olduğu döneme kadar uzayabilir. Yazı kurak geçen bölgelerde sulamak koşuluyla iki veya üç biçim vermekte, ancak yaz ortalarında yüksek sıcaklık gelişimini yavaşlatmaktadır.

RyegrassIN OT VERİMİ NE KADARDIR?

Ryegrass dik olarak 50–150 cm civarında boylanabilir. Normal yetiştirme koşullarında her biçimde bir dönümden (1000 m2) yaklaşık olarak en az 1.500-2.500 kg/da yeşil ot, 500-600 kg/da kuru ot elde edilir. Kuru ot miktarı bazı bölgelerde her biçim için ortalama 1-1,2 tona kadar çıkabilir. Dolayısı ile yılda 6-7 biçim yapılabilen yerlerde 5-8 ton civarında kuru ot elde edilebilir.

Ryegrass OTU NASIL KULLANILIR?

Taze ot, kuru ot, silaj ve yayılım olmak üzere tüm kullanım şekilleri için uygundur. Genellikle büyükbaş beslemede otlatılarak ya da biçilerek yeşil ot şeklinde tüketilmekte ise de, kurutularak veya silajı yapılarak da rahatlıkla değerlendirilebilmektedir. Ryegrassın kuru madde ve besin maddesi hazım değeri çok yüksektir. Özellikle süt hayvanlarında verimi önemli ölçüde arttırır. Besi sığırlarında günlük canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkiler. Uzunluğu 8 cm’nin altında ise otlatma yapılmamalıdır. İdeal otlatma yüksekliği 8-20 cm arasıdır. Otlatma periyodu 2-3 günde birdir. 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Doğrulama Kodu

NOTION Süt Otu Tohumu Italian Ryegrass REİS 25 KG

  • 631,25TL

  • Vergiler Hariç: 625,00TL

Yardım

Benzer Ürünler

Ücretsiz Kargo
Çim Tohumu Karışım Spot -  4 M -  10 KG

Çim Tohumu Karışım Spot - 4 M - 10 KG

Çim Tohumu Karışım Özellikleri                           - Susuzluk, sıcaklık, tuzluluk ve yıpranma ..

391,27TL Vergiler Hariç: 387,40TL

Ücretsiz Kargo
Çim Tohumu Karışım Spot -  4 M -  5 KG

Çim Tohumu Karışım Spot - 4 M - 5 KG

Çim Tohumu Karışım Özellikleri                           - Susuzluk, sıcaklık, tuzluluk ve yıpranma ..

256,04TL Vergiler Hariç: 253,50TL

Etiketler: Süt Otu Tohumu Italian Ryegrass REİS 10 KG

Ozellikler_1