Sözleşmeli Tohum Üretimi

Sözleşmeli Tarım Yöntemi İle Tohumluk Üretimi

Yerli tohum firması olarak ülkemiz koşullarında yerli tohumlukların yetiştirilebilmesi amacıyla 2009 yılında başladığımız çalışmaları sanayi alanında da birçok yatırımla desteklemekteyiz. 

Sözleşmeli tarım hem çiftçilerimiz hem firmamız için kazan-kazan mimarisinde birçok artıyı beraberinde getirmektedir. Çiftçilerimiz;


- Geleneksel ürünlere alternatif olarak kazancı daha yüksek bir ürünün üretimini yapmak; üretimi yaygın yapılan tarım ürünlerinde ürünün satışını gerçekleştirmek kolay olsa da elde edilen kazançlar rekabetçi piyasa koşullarından ötürü genelde üreticilerin beklentilerinin altında getiri sağlamaktadır. Ancak kaliteli tohumluk ise son yıllarda tüm dünyada talebi arttığından, daha fazla gelir elde etme imkanı sunmaktadır. Tohumluk ürün yetiştiriciliği şu anda satışını yapabilen yetiştiriciler için birçok üründen daha fazla gelir etme imkanı sunmaktadır. Ortalama 500kg buğday verimi alınan bir arazide 1500kg verim almak imkansız olduğu için bu da üreticilere tek bir yol bırakmakta ve alternatif ürünlere yönelmelerini teşvik etmektedir. 

- Ürünün satın alma ve fiyat garantisi olması; Yeni nesil ürünlerde genelde en çok rastlanan problem satış kanalı oluşturmak ve belirsiz piyasa fiyatlarıdır. İklim Bahçe, olarak bizler adil ticaret çerçevesi içinde, şeffaf bir şekilde, hem üreticinin hem de sanayicinin kazanacağı bir üretim modeline inanmaktayız. Uzun yıllar işbirliği yapabileceğimiz, yaptığı işte titiz olan, arazi ve ekipman gibi imkanları elverişli olan üreticilerimizle çalışmak bizler için öncelikli tercihtir.


Çiftçilerimizin tek odaklanması gereken konunun daha fazla verim ve daha kaliteli ürün olmasını istemekteyiz. Bu yüzden üreticilerimize üretim sezonunda teknik konularda da hizmet vermekteyiz.

Firmamız için ise sözleşmeli üretim;

- Ürün tedariği garanti altına alınarak tesis hammadde ihtiyacının karşılanması; Fabrika olarak taahhütlü ürün tedariği sağladığımız kurumlar ve firmalar bulunmaktadır. 

- İhtiyaç duyduğumuz kalite standartlarının sağlanması; Ürettiğimiz tohumluk piyasadaki tohumluklardan kalite olarak ayrışmakta olup tüm yatırımlarımız bu doğrultuda yapılmıştır. Her ne kadar mekanizasyon ile beraber belirli kalite standartlarını yükseltsekte kalitenin ana etmeni fabrikaya giriş yapan hammadde, yani çiftçiden gelen ürünlerdir. Bu noktada herhangi bir şekilde rutubeti yüksek, koku ihtiva eden, aflatoksin içeren, kalibrasyonu düşük, kararma yapmış vb. problemler içeren ürünler kalite standartlarımızı olumsuz etkilemektedir. Piyasadan fabrikamıza gelen numunelerin bir kısmı bu kriterlerden geçememekte olup alımı yapılmamaktadır. Bu da zaten az miktarda olan arzı daha da eksilmesine neden olmaktadır. Ayrıca ürün kalitesinin artması için gerekli bitki besleme programlarının çiftçilerimiz tarafından uygulanması istenilen kalite standartlarına ulaşmayı sağlamakta önemli bir etmendir. Sözleşmeli tarımda tüm aşamalar planlı ve denetim altında ilerlediği için ürünlerde oluşan bu risk minimum seviyeye indirgenmektedir.


- Toplu ürün temini; muhtelif il ve ilçelerde tarım yapan üreticilerin satış kaygısı yaşamadan 1-20 dekar gibi küçük alanlarda üretim yapabileceğiniz gibi 200 - 250 dekar alanlarda da üretim yapabilirsiniz. Bazı ürünlerimiz için çeşit başına 1000 dekardan fazla alanda üretim yapan çiftçilerimiz de vardır. 


SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)


-Sözleşmeli tohum üretiminde ürün fiyatları nedir?

Türe ve çeşide bağlı fiyatlar değişmekte olup, ilgili üretimden sorumlu mühendisimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.


- Üretimde şeker pancarında olduğu gibi herhangi bir kota uygulaması var mıdır?


Hayır, herhangi bir kota uygulamamız bulunmamaktadır. Dekarda 250 kg verim alan üreticimizle 550kg verim alan üreticimiz arasında bir ayrım yapmamaktayız. 


-Harman vadeli tohum, gübre, mazot gibi herhangi bir girdi karşılaması yapılmakta mıdır, girdi teminlerini nasıl karşılıyoruz?


Bu yönde bir çalışmayı önümüzdeki yıllar için planlamaktayız. Böyle bir desteklemenin yapılabilmesi firmamız ve çiftçi arasında belirli bir üretim, ticaret ve güven zemini oluşması gerekmektedir. Ilerleyen yıllarda  arka arkaya en az 2 sezon üretim yapmış sözleşmeli üreticilerimize harman vadeli tohum, gübre temini sağlanması planlanırken ek olarak yine harmanda çıkacak üründen mahsuplaşmak üzere sezon içindeki giderler için dekar başına belli miktarda nakdi destek sağlanması planlanmaktadır.


-Hangi cins tohum ekilecek, nereden temin edilecek?


Üretimlerde kullanılan tohum çeşidi firmamızın, elit kademede, original kademede, sertifikali kademede ya da ıslahci materyali tohum çeşididir. Kalite standartlarımız gereği bunun haricinde hiçbir çeşit ekimi gerçekleştirilmemektedir.


-Bitki besleme programlarında hangi ürünler kullanılacak, nereden temin edilecek?


Bitki besleme ürünlerinin bir kısmı piyasada sıkça bulunan ürünlerdir, üreticilerimiz bu ürünleri kendi bölgelerinden temin edeceklerdir. Ek olarak tane kalitesi, kalibrasyon ve besin değerlerini arttırmak maksadıyla firmamızca İsviçre ve İtalya'dan getirilen 2 farklı bitki besleme ürünü üreticilerimiz firmamızdan temin edeceklerdir.


-Ürün ile ilgili olarak nasıl bir teknik destek alacağım?


Firmamızda çalışan ziraat mühendisleri periyodik olarak üretim sahalarını denetlemektedirler. Ek olarak sezon içerisinde çiftçilerimiz her daim ziraat mühendislerimizden teknik yardım talep edebilirler.


-Ne kadar alanda üretim yaptırılmaktadır?


En az 1 dekar alanda üretim yaptırılmakta olup herhangi bir üst limit yoktur.


-Hasat sonrası ürün ödemeleri nasıl yapılmakta?

Ürün çeşidine bağlı olarak değişmekte ancak, örnek olarak aşağıdaki gibidir. 

Ürünlerin fabrikaya teslimiden sonra belli oranda ödemesi peşin, belli oranda ödemesi 45 gün, kalan ödemesi ise 90 gün sonra yapılmaktadır. 


-Ürün teslimatları nasıl yapılmakta, nakliye masrafı nasıl karşılanmaktadır?


Hasat sonrası yetkili çalışanlarımız ürün kontrolü yaptıktan sonra ürünler fabrikamıza teslim edilmekte ve nakliye masrafları firmamızca karşılanmaktadır.